Při převzetí zkontrolujte neporušenost obalu a zboží. Převzetím zásilky stvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných závad. Pokud je obal poškozený, sdělte to přímo řidiči a sepište zápis o škodě. Nejjednodušší řešení reklamace.

  Pokud zjistíte, že obsah zásilky je poškozený až po jejím převzetí a rozbalení, kontaktujte ČP nebo Zásilkovnu. Uveďte číslo objednávky a nejlépe číslo balíku, které najdete v info mailu nebo přímo na štítku přepravce na krabici. Dále uveďte seznam poškozených věcí.

  Důležité: reklamaci je potřeba podat ihned po jejím převzetí. My následně podáváme reklamaci na ČP nebo Zásilkovnu, která vyžaduje její přijetí do dvou dnů od převzetí. V případě, že reklamaci oznámíte třetí den od převzetí, nebude taková reklamace uznána.

  Prosím neotálejte s reklamací, pokud to bude možné, rádi Vám vyhovíme, vrátíme částku nebo zašleme nové zboží a následně zahájíme reklamační řízení s ČP, Zásilkovnou .

  Postup při reklamaci zboží:

  1. Vyplňte reklamační protokol, který najdete po přihlášení do uživatelské sekce nebo stáhnete tady. Najdete na něm všechny důležité informace, které potřebujete pro bezproblémové vyřízení reklamace. Závadu popište co nejpodrobněji, případně můžete na vytištěný protokol připojit nákres.
  2. V protokolu uveďte i číslo bankovního účtu pro případ, že vada bude neodstranitelná a zboží již nebude dostupné.
  3. Vyplněný protokol vytiskněte a podepište.
  4. Protokol vložte do zásilky, která bude obsahovat reklamované zboží.
  5. Spolu s protokolem reklamovaného zboží doporučujeme přiložit i kopii daňového dokladu – fakturyKomunikace se tak výrazně urychlí.

  Zboží odesílejte na adresu :

  E-cut.cz., reklamační oddělení
  Křenová 531/69a
  602 00 Brno-trnitá

  Zboží, které bude na naši adresu zasláno bez vysvětlení, může být zasláno zpět.

  Zásilku posílejte Českou poštou nebo jiným dopravcem s osobním doručováním.

  Na základě přiložených podkladů bude reklamace odborně posouzena a bude stanoven další postup při vyřizování reklamace. Oprávněnost nebo neoprávněnost reklamace vždy posuzuje výrobce, dovozce zboží nebo oprávněná osoba (např. zbožíznalec), který vydá své písemné stanovisko k reklamaci. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, bude kupujícímu zaslán opravený výrobek, nový kus nebo vrácena kupní cena. Bude tak učiněno bezprostředně po posouzení reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na úhradu vzniklých nákladů spojených s reklamací (poštovného) v přiměřené výši.

  Na zpracování reklamace máme 30 dní od doručení. – O výsledku reklamace Vás budeme informovat telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím administračního rozhraní.

  Reklamační řád

  Odpovědnost za vady zboží, záruka
  Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce.

  Minimální záruční lhůta
  Zákonem stanovená minimální zákonná lhůta je 24 měsíců. V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.

  Podmínky záruky
  Kupujícímu doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku vzniklé při přepravě již není možné uznat.

  Reklamace zboží
  Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět.

  Za vyřízení reklamace je odpovědný pracovník určený prodejcem, jehož jméno lze zjistit ze stránek prodejce. V případě problémů s reklamací můžete kontaktovat, kteréhokoliv zástupce provozovatele uvedeného na kontaktní stránce.

  Jak zboží vrátit?

  Reklamační asistent – Zásilkovna.cz

  Na balík nalepte štítek, který byl součástí emailu o odeslání Vaší zásilky. Pokud nemáte možnost vytisknout si štítek doma, můžete přijít přímo na pobočku Zásilkovny, kde Vám ho rádi vytisknou. Následně je třeba štítek nalepit na balík s vráceným zbožím a předat jej (nejblížší pobočky ve vašem bydlišti ZDE). Vrácení přes službu Zásilkovna je zpoplatněno poplatkem 65 Kč, který Vám bude odečten při vrácení peněz za vrácené zboží.