Rozbili mi hrnek - PPL

Co mám dělat, když Hrnek přišel rozbitý?

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.

Kontaktní údaje

Informace o reklamovaném zboží

Podrobný popis poškození nebo chybějícího zboží / PŘÍČINA VZNIKU REKLAMACE
NAVRHOVANÝ ZPŮSOB REKLAMACE
Kliknutím nebo přetažením do této oblasti nahrajete soubory. Můžete nahrát až 5 souborů.

Při převzetí zkontrolujte neporušenost obalu a zboží. Převzetím zásilky stvrzujete, že jste zásilku převzali bez zjevných závad. Pokud je zboží či obal poškozený, sdělte to přímo řidiči a sepište zápis o škodě. Nejjednodušší řešení reklamace.

Pokud poškozenou zásilku převezmete od společnosti PPL i Česká Pošta a zjistíte poškození zboží až po odjezdu přepravce, neprodleně nás kontaktujte na email info@e-cut.cz  (uvádějte číslo balíku, číslo faktury nebo objednávky a co konkrétně není v pořádku. Je nutné pořídit fotodokumentaci poškozeného zboží (celkový náhled balíku včetně obalového materiálu a s štítkem balíku a popřípadě křehké atd.) a v neposlední řadě také kontakt přímo na sebe. Poškozený balík nevyhazujte, dokud nebude reklamace uzavřena. (PPL si vě většině případů balík odveze!) Při nenahlášení škody do 2 dnů od převzetí zásilky se zákazník vystavuje nebezpečí zamítnutí reklamace.

Zvláštní ustanovení – HRNKY
Zboží doručujeme komfortní a spolehlivou přepravní společností, nicméně výrobky jsou velice křehké a DOPORUČUJEME proto dodržet následující postup kontroly zásilky. Zákazníkovi je umožněno rozbalit a zkontrolovat zásilku přímo před řidičem. Kupující má možnost při převzetí zásilku zkontrolovat zda byla doručena v neporušeném obalu a nejeví známky poškození. Současně je kupujícímu umožněno za přítomnosti řidiče výrobek rozbalit a zkontrolovat stav výrobku pod obalem. Jakékoliv známky poškození kartonového obalu nebo poškozené krycí fólie musí být zapsány v přepravním listu. Výhodou je pořízení fotodokumentace při převzetí, pokud je poškozený pouze obal a výrobek je nepoškozen.
Pokud však zjistíte jakékoliv poškození výrobku, zásilku nepřebírejte a do přepravního listu zapište „NEPŘEVZATO – POŠKOZENÉ ZBOŽÍ“. Nepodepisujte přepravní list, dokud zásilku pečlivě nezkontrolujete, a to včetně výrobku uvnitř balení. Pokud zásilku převezmete a potvrdíte řidiči, že zásilka byla doručena bez jakýchkoliv výhrad, má se za to, že byl zkontrolován i obsah zásilky uvnitř balení a pozdější reklamace z titulu poškození zboží při přepravě bude s největší pravděpodobností vyřešena zamítnutím. Důvodem je skutečnost, že dochází k další manipulaci s křehkým obsahem ze strany příjemce a za tyto případné škody prodávající ani přepravce nenese odpovědnost. Děkujeme za pochopení

Postup při reklamaci zboží:

  1. Vyplňte reklamační protokol, který najdete po přihlášení do uživatelské sekce nebo stáhnete tady. Najdete na něm všechny důležité informace, které potřebujete pro bezproblémové vyřízení reklamace. Závadu popište co nejpodrobněji, případně můžete na vytištěný protokol připojit nákres.
  2. V protokolu uveďte i číslo bankovního účtu pro případ, že vada bude neodstranitelná a zboží již nebude dostupné.
  3. Vyplněný protokol vytiskněte a podepište.
  4. Protokol vložte do zásilky, která bude obsahovat reklamované zboží.
  5. Spolu s protokolem reklamovaného zboží doporučujeme přiložit i kopii daňového dokladu – fakturyKomunikace se tak výrazně urychlí.

Zboží odesílejte na adresu :

E-cut.cz., reklamační oddělení
Hněvkovského 65,
61700 Brno

Zboží, které bude na naši adresu zasláno bez vysvětlení, může být zasláno zpět.

Zásilku posílejte Českou poštou nebo jiným dopravcem s osobním doručováním.

Na základě přiložených podkladů bude reklamace odborně posouzena a bude stanoven další postup při vyřizování reklamace. Oprávněnost nebo neoprávněnost reklamace vždy posuzuje výrobce, dovozce zboží nebo oprávněná osoba (např. zbožíznalec), který vydá své písemné stanovisko k reklamaci. V případě, že bude reklamace shledána jako oprávněná, bude kupujícímu zaslán opravený výrobek, nový kus nebo vrácena kupní cena. Bude tak učiněno bezprostředně po posouzení reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na úhradu vzniklých nákladů spojených s reklamací (poštovného) v přiměřené výši.

Na zpracování reklamace máme 30 dní od doručení. – O výsledku reklamace Vás budeme informovat telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím administračního rozhraní.

Reklamační řád

Odpovědnost za vady zboží, záruka
Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce.

Minimální záruční lhůta
Zákonem stanovená minimální zákonná lhůta je 24 měsíců. V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.

Podmínky záruky
Kupujícímu doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku vzniklé při přepravě již není možné uznat.

Reklamace zboží
Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět.

Za vyřízení reklamace je odpovědný pracovník určený prodejcem, jehož jméno lze zjistit ze stránek prodejce. V případě problémů s reklamací můžete kontaktovat, kteréhokoliv zástupce provozovatele uvedeného na kontaktní stránce.

Jak zboží vrátit?

Reklamační asistent – Zásilkovna.cz

Na balík nalepte štítek, který byl součástí emailu o odeslání Vaší zásilky. Pokud nemáte možnost vytisknout si štítek doma, můžete přijít přímo na pobočku Zásilkovny, kde Vám ho rádi vytisknou. Následně je třeba štítek nalepit na balík s vráceným zbožím a předat jej (nejblížší pobočky ve vašem bydlišti ZDE). Vrácení přes službu Zásilkovna je zpoplatněno poplatkem 65 Kč, který Vám bude odečten při vrácení peněz za vrácené zboží.

Poslání zásilkovnou zdarma

  • Počítejte s tím, že cesta balíčku k nám přes tuto službu může trvat déle, někdy je to i 14 dní. Jako volba pro vratku je to ta nejpomalejší varianta, je nutné s tím počítat. Většinou to je u nás rychleji, ale doporučené psaní České Pošty je v případě cesty balíčku k nám určitě lepší volba.
  • ​​​Zajděte na jakoukoliv pobočku Zásilkovny a tam nahlaste ZPĚTNÁ ZÁSILKA a KÓD 933 678 43
  • Je velká pravděpodobnost, že na pobočce nebudou tušit co po nich chcete. V tom případě s tím nemůžeme nic dělat a musíte se obrnit nervy nebo zvolit jinou pobočku.